@p1-cad
P1design889@gmail.com
บริษัทสร้างบ้าน เล็กก็ได้ ใหญ่ก็ทำ ด้วยราคาที่ไม่แพง
บริษัทสร้างบ้าน
 
บ้าน 2 ชั้น เพื่อครอบครัว
บางเมืองใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
 รายละเอียดแบบบ้าน
บ้านเพื่อครอบครัว ราคาประหยัด P-02
 ภาพขั้นตอนการทำงาน
1. งานวางผังและขึ้นเสาเอก
2. งานตอกเสาเข็ม
3. งานตอม่อ
4. งานกำแพงกันดิน
5. งานเทลีน และผูกเหล็ก
6. งานเข้าแบบและหล่อคานชั้น 1
7. งานวางแผ่นพื้นและเทพื้นชั้น 1
8. งานหล่อเสา
9. งานเข้าแบบและหล่อคาน
10. งานวางแผ่นพื้นและเทพื้นชั้น 2
11. งานเข้าแบบและหล่อเสาชั้น 2
12. งานสร้างบันได
13. งานโครงสร้างหลังคา
13. งานก่ออิฐ
14. งานฉาบ
15. งานฉาบ (ต่อ)
อัพเดทหน้างาน
อัพเดทหน้างาน
อัพเดทหน้างาน
อัพเดทหน้างาน
อัพเดทหน้างาน
อัพเดทหน้างาน
   อบรมการตลาด  
เว็บสำเร็จรูป
×